สุราไทย เหล้าไทยคู่ควรระดับโลก

สุราไทย หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า มนุษยชาติของเรานั้นรู้จัก วิธีการดื่มสุรา ก่อนสร้างตัวอักษรเสียอีก โดยหลักฐานที่ปรากฏคืออารยธรรมแรกที่มีการคิดค้นการสร้างตัวอักษร ผู้คนในสมัยนั้นรู้จักการดื่มสุราแล้ว ประเภท ของ แอลกอฮอล์ ก็เริ่มเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โดยครั้งแรกที่ผู้คนรู้จัก เหล้าสมัยก่อน โดยรู้จักด้วยความบังเอิญ ที่เกิดการหมักจากผลผลิตทางการรเกษตร จึงทำให้เกิดเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาสร้างความบันเทิง จึงเกิดการสังสรรค์เกิดขึ้น

ในส่วนเรื่องของหลักฐานที่ปรากฏที่มีการบันทึกเป็นลายลักอักษร เป็นของชาวจีนพบว่าเมื่อ พ.ศ.2493-2495 ประเทศไทยนั้นรู้จักการนำอ้อยมาทำการหมักและกลั่นเป็นสุราตั้งแต่ช่วงนั้น ในเวลาต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบหลักฐานเพิ่ม ว่ามีการนำอ้อนมากลั่นผ่าน โรงเหล้าสมัยก่อน และทำการค้าขายกับพ่อค้าตะวันตก ทำให้ เหล้า ที่ นิยม ใน ไทย เริ่มแผ่ขยายไปไกล แต่ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ยังมีความเชื่อเรื่องของสิ่งมึนเมาเป็นสิ่งที่ไม่ดี วงการ สุราไทย ยังแผ่ไปไกลไม่เท่าที่ควรจะเป็น

จุดเปลี่ยนของวงการสุราไทย ที่หลายคนยังไม่รู้จัก

ตามหลักฐานที่พบในช่วงสมัยราชกาลที่ 3-5 สุราไทย ที่ผลิตเองมียอดขายหรือการดื่มสังสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมาก พบว่าคนไทยมึนเมาอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการผลิตที่โรงลั่นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นก้าวกระโดด สาเหตุหลักๆคือเป็นช่วงที่ชาวจีนนั้น อพยพเข้ามาทำมาหากินที่ไทยจำนวนมาก จึงทำให้เหล้าไทยเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมากตามมาเช่นกัน และอีกปัจจัยคือผู้คนเริ่มมีการพัฒนาความรู้เรื่องของการกลั่นสุราโดยใช้เครื่องกลั่นที่เรียกว่าโรงเหล้านั้นเอง

การที่ประเทศไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริงใน พ.ศ. 2398 ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้สัญญาค้าขายกับทางตะวันตก ทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว รวมไปถึงการยกเลิกสิ้นค้าควบคุมทำให้ เหล้าต่างประเทศเข้าไทยมากขึ้นผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

สุราท้องถิ่นกับการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม

เมื่อ สุราพื้นบ้าน ของไทยกำลังเติบโตไปในทางที่ดี แต่เมื่อถึงราชกาลที่6 ภาครัฐส่วนกลางได้ตั้งตนเพื่อเก็บภาษีอากรสุราด้วยตนเอง การเก็บภาษีแบบนี้ทำให้เกิดการส่งเสริมการสร้างได้เพียงเพราะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น รัฐเลือกที่จะมุ่งเน้นพ่อค้าชาวต่างชาติ โรงงานผลิตสุราของภาคเอกชนรายใหญ่เป็นหลัก ทำให้โรงเหล้าขนาดใหญ่เกิดความเจริญแบบก้าวกระโดดโดยการเอื้อประโยชน์จากภาครัฐ ในส่วนของผู้ผลิตระดับท้องถิ่นเหมือนโดนตัดขาดจากการผลิตเพียงเพราะไม่สามารถเสียภาษีที่เท่าโรงงานใหญ่ๆได้

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ว่าด้วยเรื่องของสุรา ผู้ที่จะผลิตและจำหน่ายสุราได้ต้องผ่านมาตฐานในหลายๆอย่าง โดยเฉพาะต้องผลิตสุราให้ได้ตามที่ภาครัฐกำหนดซึ่งการกำหนดนั้นเอื้อต่อโรงงานสุราขนาดใหญ่เพราะต้องผลิตในจำนวนที่มหาศาล จึงทำให้ผูกขาดไปโดยปริยาย ส่งผลถึงผู้ที่ชอบใน สุราพื้นบ้าน ต้องหาทางออกให้สินค้าตนเองโดยการ วางผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็น สินค้าแปรรูปทางการเกษตร แต่ก็ยังไม่ทำให้สินค้าเติบโตเท่าที่ควร

ความหวังใหม่ของสุราไทย ที่หลายๆท่านรอคอย

เหล้าแบรนด์ไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีการนำเรื่องของการร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการเลือกผูกขาดกับภาครัฐที่เอื้อต่อโรงงานผลิตสุราของภาคเอกชนรายใหญ่ โดยที่ร่างกฎหมายเพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยทุกรายด้วย ให้สามารถผลิตสินค้าได้และไม่ต้องผูกขาดกับภาครัฐเหมือนที่เคยเป็นมาแต่อดีต ซึ่งประชาชนให้ผลตอบรับเป็นจำนวนมาก เพราะจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเพื่อมรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตจากธรรมชาติที่ประชาชนสามารถที่จะปลูกวัตถุดิบหลักเองได้สามารถเพิ่มูมลค่าให้กับสินค้า รวมไปถึงความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศ

สุราพื้นบ้าน ชั้นนำของไทย

เมื่อความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า เหล้าไทยมีอะไรบ้าง ที่เป็นเหล้าที่รสชาติดี ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สุรานิยมไทย นั้นผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาด เรื่องท่านศึกษาความเป็นมาของสุราไทยเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านจะหลงรักสุราของไทยและเปิดประตูโลกสุราให้กว้างขึ้นกว่าเดิม

  • หมาใจดำ สุราพื้นบ้าน หรือ เหล้าขาวพื้นบ้าน วัตถุดิบจากธรรมชาติจากน้ำหวานดอกมะพร้าว เรียกได้ว่าเป็นวอดก้า 40 ดีกรี มีหลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรส เช่น จากกล้วย, หมาใจดำ มะขามป้อม 40 ดีกรี จากมะขามป้อม และหมาใจดำ ลำก้า 40 ดีกรี จากมันฝรั่ง นับได้ว่าเป็น  เหล้าแรงๆในไทย  เลยก็ว่าได้
  • ออนซอน ONSON เหล้าแบรนด์ไทย อีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากนำเสนอใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างอ้อยและช่อดอกมะพร้าวในการหมัก ทำให้ได้รสชาติที่หอมหวาน เป็นเหล้าของจังหวัดสกลนคร พวกเขาจึงร่วมกันพัฒนาแบรนด์เพื่อที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้หลายๆท่านได้รู้จักของดีเมืองสกลนคร
  • Saku เขาใหญ่ คือสุราชุมชนที่เคยทำกินเองสมัยก่อน ต่อมาเอาความรู้สมัยก่อนผสมเข้ากับความรู้สมัยใหม่ ใช้เวลาทดลองสูตรถึง 3 ปี ใช้วัตถุดิบหลักคือข้าวโพด ส่วนชื่อแบรนด์นั้นมาจากชื่อทวดของเขา
เหล้าชัยภูมิ
เหล้าไทย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: แอลกอฮอล์ อยู่ในร่างกาย นานเท่าไหร่ ?

A1:  พบแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ 12-48 ชั่วโมงหลังการดื่ม โดยการตรวจปัสาวะ แต่ถ้าตรวจแบบละเอียดอาจจะพบได้ถึง 80 ชั่วโมง

Q2: เหล้าขาวไทย ยี่ห้อไหนดี ?

A2: แน่นอนว่าความชอบหลายๆท่านอาจจะเเตกต่างกันออกไป ไม่มีรสชาติไหนที่ดีที่สุดและไม่มีรสชาติไหนที่แย่ที่สุด

Q3: แสงโสม แอลกอฮอล์ กี่เปอร์เซ็นต์ ?

A3: การดื่มเหล้าเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่าง เช่น โรคตับ ปัญหาหัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและภาวะซึมเศร้า 

Q4: หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถดื่มเหล้าได้หรือไม่?

A4: ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าอย่างสิ้นเชิงเมื่อตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของทารกที่กำลังเจริญพันธุ์และทำให้เกิดภาวะสามารถแย่งเกิด

Q5: เหล้า 7-11 จำหน่ายให้เด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่

A5: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7-11 หมายถึง สิ่งที่ทำให้มึนมา ขาดสติ ตามกฎหมายนั้นไม่สามารถจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์